PGKiM Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 23.06.2021 r. zaczną obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, zatwierdzone Decyzją znak PO.RZT.70.83.2021/D/MZ wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rodzaje cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców usług znajdują się w zakładce Gospodarka Wodno – Ściekowa – Komunikat w sprawie cen i opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Plik z komunikatem dostępny jest  >>>TUTAJ<<<