KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi REGON: 362262277, NIP: 6652999317; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577012, reprezentowane przez Prezesa Zarządu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 63 241-11-02 +48 63 241-15-50.

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o  przetwarzają dane osobowe np.:

  1. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy,
  2. banki – w zakresie obsługi płatności,
  3. operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,.

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie danych dotyczących odczytu stanu wodomierzy (dane te mogą być pobierane w sposób automatyczny). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie                                

8.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne,  w pozostałych przypadkach – dobrowolne