Imię*
Nazwisko*
Adres instalacji wodomierza*
Adres e-mail zgłaszającego*
Stan wodomierza głównego*
Numer wodomierza głównego*
Stan wodomierza dodatkowego 1
Numer wodomierza dodatkowego 1
Stan wodomierza dodatkowego 2
Numer wodomierza dodatkowego 2
Data odczytu wodomierza*
Dodatkowe informacje

* Wysyłając formularz użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną znajdującą się pod tym linkiem.

Wyślij