RODORODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi REGON: 362262277, NIP: 6652999317; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577012, reprezentowane przez Prezesa Zarządu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 63 241-11-02 +48 63 241-15-50.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązków dotyczących ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.). Dane będą przetwarzane w celu odbioru odpadów komunalnymi na terenie gminy Kazimierz Biskupi.
  4. Pani/Pana Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynika z: art. 6m ust.1a, 1b, 1c ww. ustawy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Prezes Zarządu

/-/ Romuald Starczewski