Nowy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi