Zmiana ilości worków do każdej frakcji odpadów 

 

 

 

 Szanowni Państwo !

       

        W związku z podpisaniem nowej umowy  na odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje,  iż od czerwca bieżącego roku  niezależnie od ilości zabranych worków z odpadami każda nieruchomość zostanie wyposażona tylko w jeden worek na  poszczególne frakcje.

Według Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o Utrzymaniu Czystości i Porządku Gminy art.5.1: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym       i technicznym”

/-/ Radosław Kelm

     Prezes Zarządu