Komunikat w sprawie cen i opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 10.01.2019