Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu

2020-06-08

Zamawiający:             

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Kazimierzu Biskupim

Warszawska 11,62-530 Kazimierz Biskupi

tel.695422207

tel. 63 2411-102

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu

Czytaj więcej o: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu

Odpowiedzi do zapytań dotyczących "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu"

2020-06-10

Dotyczy: PGKiM/01/06/2020
"Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu”

Czytaj więcej o: Odpowiedzi do zapytań dotyczących "Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu"

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu

2020-06-19

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 440 000,00 zł brutto
  2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PGKIM w Kazimierzu Biskupim
Data utworzenia:2020-04-03
Data publikacji:2020-04-03
Osoba sporządzająca dokument:Romuald Starczewski
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2086