KOORDYNATOR D/S TECHNICZNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2017

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, ul. Warszawska 11 poszukuje kandydata na stanowisko pracy:

KOORDYNATOR D/S TECHNICZNYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI


Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria środowiska lub pokrewne
2. Umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami ludzkimi;
3. Znajomości nowoczesnych metod zarządzania
4. Umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office

 

 

Warunki pracy:
-wymiar czasu pracy: pełen etat,
-godziny pracy: zgodnie z regulaminem organizacyjnym PGKiM sp. z o.o., od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Zakres obowiązków:
-prowadzenie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno – ściekowej,
-prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
-przygotowanie PGKiM sp. z o.o. do kontroli (Sanepid, WIOŚ, Gmina, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz inne instytucje uprawnione do sprawowania kontroli z zakresu ochrony środowiska) i realizacja zaleceń pokontrolnych

Wymagania dodatkowe:
-Znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, KPA, ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych
-Prawo jazdy kat. B
-Doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata

Aplikacje należy składać do dnia 10.02.2017 r. w siedzibie PGKiM sp. z o.o. ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PGKiM sp. zo.o. w Kazimierzu Biskupim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)

Prezes Zarządu
/-/ Radosław Kelm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PGKIM Sp. z o.o. Kazimierz Biskupi
Data utworzenia:2017-01-24
Data publikacji:2017-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1398