Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Odpowiedzi do zapytań dotyczących "Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim"

Odpowiedzi do zapytań do pobrania w sekcji załączniki poniżej:

1 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Odpowiedzi do zapytań dotyczących "Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim"

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

 CPV

09132100-4, 09134100-8

 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie Prawo zamówień publicznych (PZP)

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dostawy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcja wykupu

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  została  wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

KONSORCJUM ELF SA I EWPA SP. Z O.O. ul. Legnicka 48; 54-402 Wrocław

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty