Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

PGKIM/Z/02/2017

Kazimierz Biskupi 03.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

                Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 350000 złotych brutto.

Ofert w terminie złożyły następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Słowiński Henryk ul. Sienkiewicza 1, 62-530 Kazimierz Biskupi cena ofertowa 289600,00 zł brutto, - oferta otrzymała 99 punktów

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi cena ofertowa 288262,80 zł brutto – oferta otrzymała 100 punktów

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Gwarancja: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ oraz załączonym do SIWZ projektem umowy

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych informuje się iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Spółdzielni Kółek Rolniczych ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi oferta otrzymała 100 pkt.

 

PGKIM/Z/02/2017

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

adres: ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi, e-mail: [email protected] strona internetowa: www.pgkim-kazimierzb.pl

 

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia publicznego pn.

 

Zakup oleju napędowego DIESEL i etyliny dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim

 CPV  09134100-8, 09132100-4,

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej w skrócie Prawo zamówień publicznych (PZP)

 

 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • strona internetowa PGKiM Sp. z o.o.w Kazimierzu Biskupim
  • Siedziba zamawiającego - tablica ogłoszeń.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (DOC)

 

Odpowiedzi do zapytań:

Plik PDF do pobrania >>>TUTAJ<<<

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PGKIM Sp. z o.o. Kazimierz Biskupi
Data utworzenia:2017-06-23
Data publikacji:2017-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:591