Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr PGKiM/02/03/2020 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PGKiM/02/03/2020  pn:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu.

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr PGKiM/02/03/2020 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcją wykupu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi Nieświastów - Komorowo - w zakresie wykonania robót

Informacja w pliku w sekcji do pobrania.

23 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi Nieświastów - Komorowo - w zakresie wykonania robót

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcja wykupu

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z  2019 r., poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

  1. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 420 000,00 zł brutto
  2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość ofertowa brutto

 

1

 

 

BNP PARIBAS LEASE GROUP

SP. Z O. O.

UL. SUWAK 3

02-676 WARSZAWA

NIP 118-20-61-128

470.613,96

 

2

 

 

PEKAO LEASING SP.Z O. O.

UL. GRZYBOWSKA 53/57

00-950 WARSZAWA

NIP 712-10-16-682

446.726,49

 

17 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie koparko-ładowarki z opcja wykupu